نمایشگاه صنعت عکاسی

بزرگترین و تخصصی ترین نمایشگاه عکاسی و تصویربرداری که نخستين بار در سال 8312 در کشور ایران شکل گرفت، بزودی جدیدترین نوآوری های این صنعت را برای سيزدهمين سال پياپی همزمان با اولين همایش سراسری اتحادیه عکاسان و فيلمبرداران کشور در شهر تهران به نمایش خواهد گذاشت. نمایشگاه F.I.D IRAN که در بين سایر نمایشگاههای تخصصی در ایران مقامی را به خود اختصاص داده است، امسال از 5 الی 1 خرداد ماه سال 8314 مصادف با ) 2015 May 29-26 ) با 19 واحدهای توليدی، خدماتی و 25 نمایندگی از کشورهای ایران، ژاپن، آمریکا، تایوان، چين، هنگ کنگ، کره جنوبی، آلمان، هلند، ایتاليا، سنگاپور، انگليس، استراليا، اندونزی، پرتغال، تایلند، مالزی، آفریقای جنوبی، هند، فيليپين، اکراین، فنالند ، کانادا، ویتنام و ترکيه به منظور تحقق آرمانهای انتقال فناوری دیجيتال و گسترش بسترهای توسعه و پيشرفت صنعت عکاسی و تجهيزات سمعی و بصری با پشتيبانی و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران در سالن اصلی مرکز نمایشگاه های فرهنگی مصلی تهران برپا خواهد شد. در این نمایشگاه تخصصی ساالنه جدیدترین دوربین های ديجیتال عکاسي و فیلمبرداری، تجهیزات صوتي و تصويری، ماشین های اداری، قطعات و لوازم دوربین، فیلم و ذخیره های ديجیتالي، نرم افزارها و پردازش عکاسي، لوازم تصويربرداری ديجیتالي، تصويربرداری متحرک، سینمای خانگي، تکنولوژی اساليد، خدمـات تصويری به نمايش گذارده مي شود و همچنين شرکت کنندگان در این نمایشگاه می توانند با گروه وسيعی از لوازم صوتی و تصویری حرفه ای مانند: انواع پروژکتور و اسکنر، دوربین های مداربسته، تجهیزات سینمائي، سیستم های ضبط صدا، سیستم های نورپردازی، تجهیزات استوديوهای عکاسي، تصويربرداری ديجیتالي،البراتوارهای ظهور معمولي و میني لب، میکس و مونتاژ فیلم و دستگاه های بزرگ چاپ عکس و ... روبرو شوند. هدف از برگزاری این نمایشگاه تبادل اطالعات و آشنایی هرچه بيشتر صاحبان صنایع ، تجار و متخصصين و عالقمندان با آخرین دستاوردهای صوتی و تصویری و صنایع عکاسی و تصویربرداری می باشد. بازدیدکنندگان از این نمایشگاه و عالقمندان می توانند همزمان با برپائی نمایشگاه، با دریافت آموزش های علمی و عملی رایگان در کالسهای آموزش تخصصی عکاسی ، سمينارهای تخصصی ، کارگاههای آموزشی مشارکت نموده و از برنامه های جنبی این نمایشگاه شامل ارائه خدمات آموزشی و تعمير و سرویس رایگان انواع دوربين عکاسی و تصویربرداری و نمایشگاه بزرگ عکس و رسانه های تخصصی بهره مند گردند . ساعت بازديد ويژه متخصصین 91 الي 94 و بازديد برای عموم 94 الي 12 مي باشد.